91.8 Radyo Radar

[ad_1]

KAYSERİ (1HA) – Danıştay İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının iptali için açılan davaları reddetti.
Danıştay kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin feshi kararının iptali için açılan davaları reddetti. Danıştay 10. Dairesi’nin, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın yürütmesinin durdurulması isteminin reddedilmesine yönelik yapılan itirazı oy çokluğu ile reddetti. Türkiye, 2011 yılında ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi’nden 20 Mart 2021’de Cumhurbaşkanlığı kararı ile çekildi. Danıştay Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemiyle açılan davaları reddetti.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  • https://live.radyoradar.com/default