91.8 Radyo Radar

[ad_1]

Aleddevle Cami, 1590 tarihli onarım kitabesi vardır ancak yapının 15.yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiş olduğu söyleniyor. Dikdörtgen bir alan üzerine inşa edilen cami tek mekânlıdır. Üst örtüsü beşik tonozdur. Camiye kuzey cephenin ortasına yerleştirilen taç kapıdan girilmektedir.
Taçkapı beden duvarından 32 cm. çıkıntı yapmaktadır. Saçak kısmına kadar yükselen taçkapı, bezemesiz düz profilli bir silmeyle çerçevelenmiştir. Taçkapı nişi köşelerde kompozit başlıklara oturan sütuncelerle sınırlanmıştır. Sütunce başlıklarının yüzeyi, birbirleriyle geçmeli örgüler oluşturan saplar üzerine işlenmiş palmetlerden oluşan bitkisel kompozisyonla süslenmiştir. Taçkapı nişi dört sıra mukarnastan oluşan kavsarayla örtülmüştür. Kavsaranın altındaki kapının kemer kilit taşında sekiz kollu yıldız tasarımından çıkarılmış geometrik bezemeli dairesel madalyon bulunmaktadır. Kemer kilit taşı ile diğer iki yan taşın aralarına şemse benzeri siyah taşlar kemeri kenetleyecek şekilde yerleştirilmiştir. Taçkapı alınlığında üç adet taş kabara yer almaktadır.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  • https://live.radyoradar.com/default